informuję, że w związku zagrożeniem pandemią wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę zakaźną COVID-19, Zarząd spółki SauberLab z o.o. przedsięwziął wymagane środki bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia Klientów i pracowników. Ograniczenia polegają przede wszystkim na ograniczeniu uczestnictwa w spotkaniach roboczych, prezentacjach i szkoleniach oraz na umożliwieniu pracy zdalnej dla pracowników objętych kwarantanną zdrowotną lub sprawujących opiekę nad dziećmi. W związku z powyższym pragnę poinformować o możliwych niedogodnościach we współpracy z naszym biurem w najbliższych dniach, skutkujących przesunięciem terminów planowanych dostaw, a także niezależnymi od naszej pracy przesunięciami wynikającymi z decyzji spedytorów i innych czynności.
 
Pozostaję z nadzieją, że powyższe ograniczenia nie wpłyną negatywnie na przebieg naszej współpracy. Liczę na Państwa zrozumienie.
Zarząd SauberLab sp. z o.o.
Decyzja obowiązuje do odwołania.