W przypadku czyszczenia powierzchni i materiałów, ostateczny efekt zależy od czterech czynników współzależnych, zgrupowanych w Kole Sinnera. Przeczytaj ten artykuł i sprawdź, w jaki sposób możesz zoptymalizować proces sprzątania.

Koło Sinnera pozwala na optymalizację procesu sprzątania. Należy jednak pamiętać o tym, że jeśli wartość jednego czynnikiem jest obniżona, musi zostać skompensowana przez zwiększenie wartości innego lub większej ilości czynników.

 

Czynnik 1: Działanie chemiczne

Obrazuje działanie kwaśnym lub zasadowym środkiem czyszczącym. To działanie polega na zwiększeniu lub obniżeniu stężenia czystego produktu zawartego w roztworze (woda + produkt).

Ważne jest odpowiednie dozowanie produktów w procesach czyszczenia.

Przedawkowanie i zbyt małe dozowanie znacząco wpływa na efekt końcowy procesu.

Właściwe dozowanie pozwala na utrzymanie kosztów sprzątania pod kontrolą oraz chroni nas przed niepotrzebnym uwalnianiem chemii do środowiska.

 

Czynnik 2: Mechanika

Jest to czynnik wspomagający oderwanie się brudu od powierzchni. Najczęściej przy użyciu narzędzi (mop, pad, szczotka, maszyna czyszcząca) , które powodują tarcie i wytwarzają ciśnienie. Zwiększenie siły nacisku i ciśnienia powoduje szybsze poderwanie brudu z czyszczonej powierzchni. Mechanika wspomaga efekt działania związków powierzchniowo czynnych.

 

Czynnik 3: Działanie Temperatury

Wpływ temperatury ma znaczenie w kilku przypadkach w działaniach czyszczących

Jest to bardzo istotny czynnik w przypadku zmywarek i pralek, gdzie temperatura ma bezpośredni wpływ na uzyskane efekty.

Wyższa temperatura wody w połączeniu ze środkiem piorącym lub czyszczącym, potęguje działanie środka, a także ułatwia zwilżanie materiałów i wiązanie brudu.

Wpływ temperatury na powierzchnie można zauważyć również w przypadku maszyn jednotarczowych, polerek. Działanie cieplne uzyskiwane jest przez tarcie pada o powierzchnię wspiera działanie środków termo-reaktywnych, takich jak produkty do metody rozpylania i do czyszczenia na sucho.

 

Czynnik 4: Czas działania/ekspozycji

Podczas czyszczenia, czas działania roztworu roboczego na powierzchni. Pozostawianie produktu do dłuższego działania na brudną powierzchnię, zwiększa jego siłę czyszczenia.

Zostawienie roztworu roboczego na powierzchni daje związkom czyszczącym więcej czasu na rozpuszczenie, zmiękczenie i oderwanie brudu od czyszczonego materiału.